Türkçe  |  English
> Biz Sizi Arayalım > Biz Sizi Arayalım

Biz Sizi Arayalım !

Birlikten Doğan Güce İnandık

Milli üretim yatırımcıları platformunun özünü birlik oluşturmaktadır.  Ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için çözülmesi gereken problemleri incelendiğinde; yanlızlaştırılmış, bir birine olan güven duygusu zedelenmiş, bölük pörçük edilmiş bireyleri ve bu bireyler üzerinde etki sağlamış sömürgeci tekellerin olduğunu görürüz.  Toplumları oluşturan bireylerin her geçen gün şirketlere ve tekellere karşı daha güçsüz hale geldiği aşikardır. Mevcut dünya düzeninde güçlü olanın haklı ve öncelikli olduğu artık inkar edilemez bir gerçek haline gelmiştir.  Oysa ki dünyamızın daha yaşanabilir bir yer olabilmesi ve bireylerin daha güvenli ve mutlu bir hayat sürebilmelerinin en önemli olmazsa olmazı adaletin sağlanabilmesidir. Adalet içinse güçlü olanın haklı olduğu değil; haklı olanın  güçlü ve öncelikli olması gerekmektedir. İşte tamda bu noktada MÜYAP uygulamada olan klasikleşmiş tüm ticaret ve ortaklık kuralarını ters yüz eder. Şirketin yada kurumun mülkün gerçek sahibi olduğu ve bireylerin hisse senedi, tahvil gibi düzenlemelerle şirketlerin alt kadamesini oluşturdukları kapitalist ticaret mantığını reddeder. Bireyi; tapu, ruhsat, yada noter satışıyla mülkün gerçek sahibi yapar ve sonrasında şirket ve kurumları bireyin alt kullanıcısı olarak bireye hizmet etmek maksatlı kiracısı konumunda bırakarak, toplumu oluşturan bireyin daha güçlü olmasını ve ekonominin şirketlere değil bireylere bağlı hale gelmesini sağlar. Tekelleşmenin önüne geçer ve bireyi şirketlerden paradan ve diğer çıkarlardan daha üstün hale getirir. Gerçek olarak güçlendirilmiş özgür bireylerin bir plan ve disiplin çerçevesinde bir araya gelmelerini sağlayarak az çoklardan çok olur gerçeğini ortaya koyar. Bir çok bireyin bir araya gelerek bir büyük bütünü oluşturmasını sağlar. Böylece insanların bir birinden bağımsız ve güven içinde olmalarını sağladığı gibi bir birlerine güvenerek yanyana olduklarında daha güçlü daha kazançlı ve zor olanın dahi çok daha kolay olduğunu idrak etmelerini sağlamış olur. 

Bir miting alanına milyonlarca insanı toplayarak kalabalık oluşmasını sağlayabilirsiniz. Fakat disipline edilmemiş, kimin ne zaman hangi vazifeyi yapması gerektiği belli olmayan, sorumlulukları net ve kesin olmayan, bireylerin bir araya geldiği oluşumlar, her nekadar çok ve büyükte görünseler, gürültüden ve kargaşadan başka bir icraat ortaya koyamayan etkisiz kuru kalabılıklardır. Buna karşılık disiplinle, sorumluluk ve vazifesi netleştirilmiş, bir biriyle senkronize edilebilmiş bireylerin bir araya gelmesiyle oluşmuş topluluklara ise birlik denir. Bu sebepledir ki kuru kalabalıkların sesi ve sayısı her ne kadar çok olsada mekanize kurulmuş polis, asker gibi düzenli birliklerin sayıları azda olsa, kalabalıklardan daha etkili ve güçlü olduklarını defalarca tecrübe etmişizdir. Bizler bu sebeple önce toplumu oluşturan bireyin güçlenmesini sonrasındada bireylerin  birlik oluşturarak daha etkili  bir yaşam tarzı ortaya koyabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kalabalıkta kargaşa, birlikte dirlik vardır. Birlik olup dirlik bulmak için birlikten doğan güce inandık. 

Muyap 1301

Birlikte Doğan Güce İnandık