Türkçe  |  English
> Biz Sizi Arayalım > Biz Sizi Arayalım

Biz Sizi Arayalım !

Çiftlik yatırımı

Çiftlik yatırımının amacı:

Müyap katılımcılarına sahiplendirdiği ve sonra kiraladığı koyunların bakım ve barınmalarını sağlamak için katılımcılarının çiftlik yatırımı yapmalarını organize eder. Her bir çiftlik sadece bir tek katılımcı için katılımcının talebine ve bütçesine uygun özel olarak inşa edilir ve resmi tapu satışı ile katılımcının kendisine sahiplendirilir. Sonrasında katılımcının resmi olarak tapusuna sahip olduğu çiftlik kurum tarafından kiralanarak işletmeciliği yapılır. Müyap çiftlik konseptleri içerisinde hayvanların en ideal ve modern şartlarda barına bilecekleri; teknolojiden en üst seviyede faydalanılarak kurulmuş hijyenik ve ferah barınakların yanı sıra, çiftlik personelinin hayatlarını en ideal şartlarda sürdürebileceği evler ve sosyal alanlar içine konumlandırılmış futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kütüphane gibi yapılarda bulunmaktadır. Her bir çiftlik yatırımı Anadolu kırsal yaşamını daha modern ve yaşam standarlarını daha yüksek hale getirir. Katılımcılarımız isterlerse büyük şehirlerde ki küçük bir daire fiyatına denk bütçelerle üreten dev bir çiftliğin sahibi olarak, hem kendi bütçelerine hemde ülke kalkınmasına büyük katkılar sağlamış olurlar.

 

Çiftlik yatırımı nasıl yapılır? Hangi aşamalarla tamamlanır?

Kurum çiftlik yatırımı yapacak olan katılımcılarına öncelikle kurulacak olan çiftliğin kapasitesine uygun olacak şekilde çiftliğin kurulacak olduğu arsanın tapu satışını resmi olarak yaparak yatırımı başlatır.Sonrasında kurulacak olan çiftliğin önceden belirlenmiş anahtar teslim fiyatı üzerinden %30 bedelini peşin olarak katılımcıdan tahsil ederek çiftlik kurulumuna katılımcıya ait olan arsa üzerinde başlar.

Çiftlik kurulumunun %30 luk kısmı alınan peşinatla tamamlandıktan sonra anlaşılan anahtar teslim fiyat üzerinden 2. %30’ luk bir tahsilat katılımcıdan yine peşin olarak yapılır.

Bu tahsilatın yapılmasının ardından çiftlik kurulumunun %60’ı tamamlanır. 

Sonrasında anlaşılan anahtar teslim fiyat üzerinden geriye kalan %40 lık bölüm katılımcıdan peşin olarak tahsil edilerek çiftlik kurulumu %100 olarak tamamlanır ve anahtar teslimi katılımcıya yapılır.

Anahtar tesliminin ardından katılımcı ile 120 aylık kira sözleşmesi yapılır.

Yapılan kira sözleşmesiyle kurum çiftliğin bütün sorumluluğunu ve işletmeciliğini almış olur.  Kira sözleşmesinin ardından 10 günlük süre içinde çiftlikte görevlendirilecek olan personelin ataması kurum tarafından yapılır ve gerekli olan hayvan yerleşimi ve ihtiyaç olan iş makinesi, traktör gibi araçlar kurum tarafından tamamlanarak çiftliğin işletmeciliğine başlanır.

Çiftlik bedeli ve aylık kira hesaplaması nasıl yapılır?

Çiftlik bedellerini arsa bedeli, kurulum inşaat bedeli ve ruhsatlandırma bedellerinin toplamı oluşturur. Çiftliklerin maliyetleri içinde bulunduracak oldukları damızlık hayvan kapasitelerine ve teknolojik donanımlarına bakılarak belirlenir. Çiftlik kirasının her koyun başına aylık ödemesi sabittir. Her bir damızlık koyun için çiftlik kirası olarak aylık 0,48 kg karkas et bedeli ödeme yapılır.

Çiftliklerin anaç koyun kapasiteleriyle koyun başı aylık ödenen 0,48 kg karkas et çarpımı yapılarak çiftliklerin aylık kira gelirleri hesaplanır. Örneğin bir çiftlik 500 anaç koyun kapasitesine sahipse o çiftliğin aylık kira getirisi 500 * 0,48 kg = 240 kg karkas et bedeli olarak hesaplanır.

Çiftlik yapım maliyetleri içinde bulunduracakları anaç koyun kapasitelerine bakılarak hesaplanır. Her bir adet anaç koyun başına yapım maliyeti 32 kg karkas et bedeli olarak hesaplanmıştır. Buna göre yapılacak çiftliğin kaç anaç koyun kapasiteli olacağı ile koyun başı yapım maliyeti çarpılarak çiftliklerin anahtar teslim fiyatları hesaplanır.  Örneğin 500 anaç koyun kapasiteli bir çiftliğin anahtar teslim fiyatını hesaplayacak olursak 500 * 32 kg = 16.000 kg karkas et bedeli çiftlik fiyatının olduğunu hesap etmiş oluruz. Aşağıda ki tabloda kapasitelerine göre anahtar teslim çiftlik fiyatları ve aylık kira gelirleri gösterilmiştir. Tabloda belirtilen karkas et bedelleri güncel olarak kg fiyatı 25 TL ile çarpılarak TL karşılıkları hesaplanmaktadır.

 

 

Muyap 6613

Milli Üretim Çiftlik Yatırımı, Milli Üretim Yatırım Araçları, Çiftlik Yatırımı