Türkçe  |  English
> Biz Sizi Arayalım > Biz Sizi Arayalım

Biz Sizi Arayalım !

Koyun Yatırımı

Koyun yatırımı amacı:

Müyap katılımcılarından kiralayarak işletmeciliğini yaptığı tarım arazilerinden elde ettiği ürünleri değerlendirebilmek için ve tarım arazileri haricinde olan meralardan elde edilecek faydanın ekonomimize kazandırılabilmesini sağlamak amaçlı koyun yetiştiriciliği yapmaktadır.

Koyun Yatırımı nasıl yapılır?

  • Katılımcılar diledikleri sayıda kurum bünyesinde yetiştirilmiş, özel ırklardan oluşmuş, sürülerde ki koyunları, kulak küpeleri üzerinden noter satışı ile resmi olarak öncelikle satın alırlar.
  • Kurum katılımcılarına sahiplendirdiği koyunları onlardan kiralayarak bütün risk ve sorumluluğunu üstlenir.
  • Katılımcılar damızlık koyunlarını 50 kg karkas et bedeli ile satın alırlar ve kuruma aylık 1 kg karkas et bedeli karşılığında kiraya verirler. Kiraya verdikleri koyunlarından aylık alacak oldukları kira gelirleri haricinde bir hak talep edemezler. 
  • Katılımcılara ödenecek olan aylık 1 kg karkas et, koyunlardan elde edilen kuzuların kesime gitmesiyle elde edilecek olan karkas etler ile karşılanır.
  • Katılımcılarla her 1 koyun için 60 aylık kira sözleşmesi yapılır.  60 aylık sözleşme boyunca koyunların bakım, barınma, güvenlik gibi sorumlulukları kuruma ait olur.
  • Katılımcının sözleşme süresi dolmadan sistemden çıkmak istemesi durumunda koyun bedelleri ödenerek sözleşme sonlandırılır. Buna sebep bütün katılımcılarımızın koyunları birleştirilerek sürülerin oluşturuluyor olmasıdır. Sürü düzenini bozmamak ve sürü sağlığını tehdit edecek durumlara meydan vermemek adına koyunların teslim edilmeyip bedellerinin ödenmesi uygun görülmüştür.
  • Katılımcılar kiraya verdikleri koyunlarının gebelikleri süresince ve gebelikten sonraki 1 aylık emzirme süresince kurum ile yaptıkları sözleşmelerin iptallerini isteyemezler.  Katılımcıların kira sözleşmelerini sözleşme süresinden önce fesih etmek istemeleri durumunda koyunların gebe olmadıkları ve kuzu emzirmedikleri boşta oldukları dönemleri beklemeleri gerekmektedir.
  • MÜYAP katılımcılarına sahiplendirdiği her bir damızlık koyunun bedelini 50 kg karkas et bedeline sabitlemiştir. Her bir damızlık koyunun aylık kira getiriside 1 kg karkas et bedeli ile sabittir. Böylece katılımcılar ve kurum paranın değer kaybı gibi durumlardan olumsuz olarak etkilenmemiş olurlar. Karkas et fiyatlarına hem koyun bedellerinin hemde kiranın sabit olması nedeniyle et fiyatları arttığında koyun bedeli ve kira geliride otomatik olarak artmış olur.
  • 10 yılı aşkın süredir yapılan gözlemler ve daha önce yıllarda elde edilen veriler ışığında koyun verimliliklerinin en ideal olduğu dönemlerin ilk verimden sonraki takip eden 5 yıl olduğu gözlemlenmiştir. Kurumun ve katılımcıların üretimlerden en iyi verimliliği elde edebilmeleri için sürülerin her 5 yılda gençleştirilmesi uygun görülerek katılımcılarla kira sözleşmeleri 60 ay olarak yapılmaktadır. Bu süreler sonunda katılımcıya ait olan koyunlar 40 kg karkas et bedeli ile kurum tarafından satın alınarak sözleşme bitirilir. Katılımcı eğer ki sistemde devam etmek isterse yeni koyunlardan satın alarak yeni bir sözleşme ile sistemde kalmaya devam edebilir.
  • Koyunların ölüm, hastalık, çalınma gibi riskleri katılımcılardan her yıl bir defa koyun başı tahsil edilen risk karşılama sürüsü bedeliyle karşılanır. Tablonun altında bulunan başlıkta risk karşılama sürüsü anlatılmıştır.

NOT : Yukarıda belirtilen karkas et bedelleri güncel olarak kg fiyatı 25 TL ile çarpılarak TL karşılıkları hesaplanmaktadır.

 

KOYUN YATIRIMINDA ÖLÜM YADA HIRSIZLIK GİBİ RİSKLER NASIL KARŞILANMAKTADIR?

Kiraya alınan koyunların hastalanması verimden düşmeleri ya da ölmeleri gibi durumlarda riskleri izole edebilmek için koyun sahiplerinden yılda bir sefere mahsus tahsil edilen risk bedeli ile oluşturulmuş sürülere “RİSK KARŞILAMA SÜRÜLERİ” denir. Bu sürülerde bulunan damızlık koyunlarla katılımcıların riske maruz kalmış koyunları değiştirilerek katılımcıların oluşabilecek risklerden etkilenmeleri önlenmiş olur. 

Risk karşılama sürülerinin oluşturulabilmesi için ve koyunlarda yaşanacak herhangi bir kaybın karşılanabilmesini sağlamak için 10 yılı aşkın süredir yapılan risk analizleri ve gözlemleri sonucu elde edilen veriler ışığında her 100 koyun için kayıp riskinin %1.8 olduğu tespit edilmiştir.  Her yıl tek sefere mahsus koyun sahibinden her bir koyun başına koyun bedelinin %1.8’i oranında risk bedeli tahsil edilerek elde edilen sermaye ile RİSK KARŞILAMA SÜRÜLERİ oluşturulur. Bu sürülerde bulunan damızlık koyunlar ve bu koyunlardan elde edilen kuzular oluşabilecek risklerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılırlar. Böylece hem kurum hem de katılımcılar daha riskler oluşmadan alınan tedbirle risklere karşı güvence altına alınmış olurlar.

Muyap 10999

Milli Üretim Koyun Yatırımı, Milli Üretim Yatırım Araçları, Koyun Yatırımı