Türkçe  |  English
> Biz Sizi Arayalım > Biz Sizi Arayalım

Biz Sizi Arayalım !

Toprak Yatırımı

Toprak yatırımının amacı

Müyap göçle terk edilmiş bereketli Anadolu topraklarını yeniden ekonomimize kazandırabilmek, topraklarımızın fakirleştirilmiş köylümüzün elinden bedavaya yakın fiyatlarla alınıp küresel sermayenin tekeline geçmesini önlemek için, katılımcılarına büyük şehirlerde betona yatırım yapmaktan vazgeçmelerini telkin ederek; Anadolu topraklarını satın almalarını sağlıyor. Katılımcılarının elde olan sermayeleriyle öncelikle resmi olarak tapularını kendi üzerlerine alarak, toprak sahibi olmalarını sağlayıp; sahibi oldukları arazileri onlardan kiralayarak, tüm katılımcılarının sahip oldukları arazileri bir araya getirip, bütünlük oluşmasını sağlıyor. Sonrasında toplu olarak arazilerin işletmeciliğini yaparak en az iş gücü ile en çok verimliliğin alınması sağlamış oluyor. Kurum bu arazileri ihtiyacı olan tarımsal ürünleri elde edebilmek için kullanır. Arazilerden elde ettiği ürünlerin tamamıyla kurum bünyesinde olan hayvanların yem ihtiyaçları karşılanır.

Müyap toprak yatırımında katılımcılar paralarına tam karşılık olan bedelle arazileri alırlar.

Arazi bedelleri belirlenirken kesinlikle müteahhit mantığı kullanılmaz. Yani bir arazinin birim fiyatı belirlenirken arazinin deniz kenarına olan konumu ya da şehir merkezine olan uzaklığı, havalimanı olup olmaması, gelecekte imara açılıp, açılmayacağı gibi durumlara bakılarak fiyat belirlemesi yapılmaz. Müyap arazilerin birim fiyatlarını belirlerken;

  • Arazinin yıllık ürün verimliliği ile kaç hayvana yetecek yem ihtiyacını karşılanabildiğine
  • Arazinin sulak olup olmamasına
  • Taşlı olup olmamasına
  • İş makinelerinin arazide çalışabilme ve araziye ulaşım rahatlığına
  • Toprak yapısına ve çevresinde toplu tarım uygulamalarına yetecek miktarda farklı arazilerin olup olmadığına bakarak fiyatlandırma yapar.

Böylece elle tutulur, sorgulanabilir, hesaplana bilir veriler ışığında gerçekçi, olması gereken, şişirilmiş etkilerden arındırılmış bir fiyatlandırma yapılmış olur.

Arazilerin aylık kira getirileri hesaplanırken yine arazinin yıllık verimliklerine ve arazi işlenip ürün hasadında ki zorunlu giderlerin neler olduğuna bakılır. Bir arazi ne kadar verimliyse okadar değerlidir ve değeri oranında kira geitirisine sahiptir. 

Kurumumuz yapmış olduğu organizasyonlarda bütün mülkleri verimlilik esasına göre değerlendirip fiyatlandırmaktadır. Böylece aşağıda ki tablodanda anlaşılacağı üzere büyük şehirlerde bizlere sunulan betonlaşmış hayatın ne kadar gereksiz pahalı olduğu ve bir ev sahibi olabilmek için bir çoğumuzun ömrünü verse dahi tek başına yetirememesinin sebebi az çok anlaşılmış olacaktır.

 Yukarıda yapılmış olan açıklamalar ışığında katılımcılara satış için sunulan arazilerin 1 dekar = 1000m² üzerinden değerleri ve aylık kira gelirleri aşağıda ki tabloda belirtilmiştir. Dileyen tüm katılımcılarımız küçük birikimlerini dahi tapu sahibi olarak üretim için Anadolu topraklarında değerlendirebilirler.

Not: Yukarıda ki tabloda belirtilen karkas et bedelleri güncel olarak kg fiyatı 25 TL ile çarpılarak TL karşılıkları hesaplanmaktadır.

Müyap katılımcılarına sahiplendirdiği arazilerin her zaman birinci alıcısı konumundadır.

Katılımcıların MÜYAP'a kiraya vermek amaçlı satın aldıkları arazilerini sözleşme bitiminde ya da sözleşmelerini erken fesih etmek istediklerinde kuruma geriye satmaları istenir. Buna sebep diğer katılımcıların arazileriyle beraber oluşturulmuş olan bütünlüğün bozulmadan korunmasını sağlamak ve toplu üretimlerin sürdürülebilmesini sağlamaktır.

Katılımcılar arazilerini kuruma geriye satarken yine satın almış oldukları karkas et miktarı üzerinden satış yapılacak olan gün ki et fiyatları baz alınarak arazi fiyatları belirlenir ve ödemeleri yapılarak, araziler kurum tarafından geri satın alınır. Böylece katılımcılar zamana bağlı olarak herhangi bir zarara, değer kaybına uğratılmamış olurlar. 

Muyap 4663

Milli Üretim Toprak Yatırımı, Milli Üretim Yatırım Araçları, Toprak Yatırımı